โครงสร้าง MGM (AML)

 

วิดิโอบรรยายระบบโครงสร้าง MGM ของสมาชิก AML สำหรับงานประกันชีวิต