ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (อายุตั้งแต่16ปี) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (อายุน้อยกว่า16 ปี) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิต >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการแจ้งหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้เปิดเผยประวัติการรักษา >> ดาวน์โหลด
 • ใบนำส่งใบคำขอเอาประกันรายสามัญ >> ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างการกรอกใบคำขอ >> ดาวน์โหลด
 • เอกสารแสดงสิทธิลดหย่อนภาษี >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ(For Term) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ >> ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอ Individual MRTA ประเภทสามัญ ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น (ทุนเกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอ Individual MRTA ประเภทสามัญ มาตรฐาน (ทุนไม่เกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

 • ใบคำขอเอาประกันกลุ่มแบบย่อ สำหรับสมาชิก >> ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครประกันกลุ่มสำหรับสมาชิก (แบบมีคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ)  >> ดาวน์โหลด