เกี่ยวกับเรา

ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์

เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ
นายหน้าประกันวินาศภัยรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง อีกทั้งยังเป็นผู้นำอันดับต้นๆของ
โบรคเกอร์ประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุดของประเทศด้วย

บริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขี้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดย
คุณศรีกรุง และคุณดวงพร อรุณสวัสดี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการมีประกันภัยทั้งในส่วนของประกันวินาศภัยและประกันชีวิตจึงได้เกิดแนวความคิดที่จะ
ต่อยอดฐานธุรกิจประกันวินาศภัยเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นจึงพยายามที่จะผลักดันการบริการด้านประกันวินาศภัยนั้นให้สามารถดำเนินงานควบคู่ไปกับการให้บริการด้านประกันชีวิตในลักษณะที่ครบวงจรให้ได้ เพราะท่านทราบดีว่าความกังวลของลูกค้านั้นแตกต่างกันไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินแต่หมายถึงคนที่เรารักและไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันแต่รวมถึงอนาคตของพวกเขาด้วย ดังนั้นท่านจึงพยายามที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตนั้นสามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างลงตัวให้ได้มากที่สุด

จากแนวคิดของผู้บริหารทั้งสองท่าน จึงทำให้ บริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต ที่มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัดในการเปิดให้บริการแก่ลูกค้าด้วยภายใต้พันธกิจของบริษัทที่ว่า “ดูแลทุกช่วงชีวิต คิด-เพื่อ-คุณ”

เจ้าหน้าที่

พันธมิตรของเรา