ปฏิทินอบรม

 คอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 1 อบรมแบบ Virtual Classroom

ผ่านโปรแกรม Bluejeans วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 วัน (10ชั่วโมง)  >>คลิกลิงค์<<

 คอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 2 อบรมแบบ Virtual Classroom

ผ่านโปรแกรม Bluejeans วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 วัน (10ชั่วโมง)  >>คลิกลิงค์<<

คอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 3 อบรมแบบ Virtual Classroom

ผ่านโปรแกรม Bluejeans วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 วัน (10ชั่วโมง)  >>คลิกลิงค์<<

 

 คอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 2 อบรมแบบ Virtual Classroom

ผ่านโปรแกรม Bluejeans วันที่ 24-26 กันยายน 2564 จำนวน 3 วัน (10ชั่วโมง) 

คอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 3 อบรมแบบ Virtual Classroom

ผ่านโปรแกรม Bluejeans วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 วัน (10ชั่วโมง)  >>คลิกลิงค์<<