ปฏิทินอบรม

สมาชิกสามารถจองอบรมคอร์สขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และสอบนายหน้าประกันชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์  >>คลิกลิงค์<<

 

 

  สมาชิกสามารถจองอบรมคอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์  >>คลิกลิงค์<<

 
รีบจองด่วน !!!

คอร์สขอรับบัตรนายหน้าประกันชีวิต สาขา หาดใหญ เพิ่มให้ 50 ที่นั่ง   >>คลิกลิงค์<<

   

 คอร์สขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3

ในวันที่ 27 มี.ค. 64
เวลา 8.00-19.30 น. (10 ชม.)
อบรม ณ ห้องประชุมสาขาพระราม 9  >>คลิกลิงค์<<