ปฏิทินอบรม

 

คอร์สขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต

สถานที่อบรม : โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 >>คลิกลิงค์<<

เปิดสอบบัตรนายหน้าประกันชีวิต (รอบพิเศษ)

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 >>คลิกลิงค์<<

เปิดรอบใหม่ คอร์สอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต อบรมผ่านโปรแกรม webex

ต่อที่ 1 วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565  >>คลิกลิงค์<<

ต่อที่ 2 วันที่ 5 – 7 กันยายน 2565  >>คลิกลิงค์<<

คอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 อบรมผ่านโปรแกรม webex

ต่อที่ 1 วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565  >>คลิกลิงค์<<

คอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2 อบรมผ่านโปรแกรม webex

ต่อที่ 2 วันที่ 5 – 7 กันยายน 2565  >>คลิกลิงค์<<