ปฏิทินอบรม

หลักสูตรอบรมใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ปี 2567

 
 
รูปแบบออนไลน์ (webex)
ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่1 วันที่12-14 กรกฏาคม 2567
📍จองอบรมได้ที่ https://forms.gle/Jwk2yGteVKtdw6cL9
 
ต่ออาใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่2 วันที่13-15 กันยายน 2567
📍จองอบรมได้ที่ https://forms.gle/nn1FRYpAjEF7XJHh7
 
ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3 วันที่22-24 สิงหาคม 2567
📍จองอบรมได้ที่ https://forms.gle/4aFY6YsuGGpHHniy6
 
รูปแบบอบรมเป็นการเรียนออนไลน์เสมือนจริง ต้องเข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด
 
 

รูปแบบห้องเรียน

 

 

สนใจจองอบรมรูปแบบห้องเรียน สามารถดูเบอร์ติดต่อสาขาได้ที่นี่ >>คลิก<<