ปฏิทินอบรม

 

 สมาชิกสามารถจองอบรมคอร์สต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์  >>คลิกลิงค์<<

 อบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ (E-Learning)

วันที่ 10-12 มิ.ย.64 (10ชั่วโมง)  >>คลิกลิงค์<<