บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:00-17:30 น.

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดย คุณชิน อัสสกุล และคณะ ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด” โดย การให้บริการด้านประกันวินาศภัยเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2492 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ เริ่มออกกรมธรรม์ประเภท “อุตสาหกรรม” ซึ่งมีทุนประกันต่ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถทำประกันชีวิตได้ ต่อมา คุณกฤษณ์ อัสสกุล ได้เข้ามาบริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ คุณโชติ อัสสกุล เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการ บริหารงาน ทำให้ไทยสมุทรประกันชีวิต แข็งแกร่ง เติบโตจวบจนปัจจุบัน ลักษณะเด่น ที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับตลาดรากหญ้า จนทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดของกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรมสูงสุดกว่า ร้อยละ 80 และมีลูกค้าทั่วประเทศถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ สูงถึง 2 ล้านราย ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้แยกธุรกิจประกันวินาศภัย และธุรกิจประกันชีวิตออกจากกัน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด” และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ไดอิจิ มิลชวลไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงเป็น อันดับสามในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 24 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของ บริษัท ไดอิจิ มิลชวลไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด จะสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐาน สากลมากขึ้น ตลอดจนขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วย

“เรามุ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน”