บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:00-17:30 น.

“ไทยประกันชีวิต” แบรนด์ประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยที่มุ่งมั่นดูแลชีวิตคนไทยมาตลอด 80 ปี ในปีนี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“ไทยประกันชีวิต”) มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 8 ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” สอดคล้องกับภาพลักษณ์ความเป็น “คู่คิด เพื่อทุกชีวิต รู้รอบ รอบรู้ คนดี มุ่งมั่นทำดี และมองไกลและทุ่มเท”

ความสำเร็จที่ผ่านมาของไทยประกันชีวิต คือ การออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจจนผู้บริโภคให้การยอมรับ

ในด้านธุรกิจ สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ไทยประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 60,529 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิกว่า 8,199 ล้านบาท สะท้อนความสำเร็จและการเติบโตของไทยประกันชีวิต จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลัก

“ไทยประกันชีวิตกำลังก้าวสู่การเป็น Life Solutions Provider เพื่อเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle) ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”