บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • จันทร์-เสาร์
  • 09.00 - 17.00 น.

เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง มาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และมาเลเซีย โดยมีผลิตภัณฑ์ประกันหลากหลายชนิดเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ประกันกลุ่ม และชะรีอะห์ ตะกาฟุล (ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม)

เอฟดับบลิวดีมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ของลูกค้าโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันผ่านสายตาของลูกค้าโดยออกแบบนโยบายและผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้คนเป็นหลัก ด้วยวิธีนี้เอฟดับบลิวดีมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำในเอเชียที่เปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อการประกันโดยก่อตั้งในทวีปเอเชีย ในปี 2556 เอฟดับบลิวดีเป็นธุรกิจประกันชีวิตของกลุ่มการลงทุน แปซิฟิค เซ็นจูรี่กรุ๊ป มีลูกค้ามากกว่า 5.5 ล้านคน พนักงาน 5,200 คน และตัวแทนกว่า 18,700 คน มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 33.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับในประเทศไทย เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ด้วยการซื้อธุรกิจประกันชีวิตของ ING และมีลูกค้ามากกว่า 1.8 ล้านคน พนักงานมากกว่า 1,500 คน ตัวแทนมากกว่า 4,000 คน อยู่ใน 7 อันดับแรกของของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย และเป็นพันธมิตรระยะยาวกับธนาคารทหารไทย พันธมิตรอื่นๆ ได้แก่ CIMB , 7-11 และ Tesco Lotus

“วิสัยทัศน์ : สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อการประกันชีวิต”