บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:30-17:00 น.

เป็นหนึ่งใน “บริษัทฟิลลิปแคปปิตอล” กลุ่มธุรกิจการเงินรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2518 กลุ่มบริษัทฟิลลิปแคปปิตอลได้ก่อตั้ง“บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)” ขึ้นในปี 2541 ดำเนินธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และเข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หมายเลข 34) ปี2556 กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ขยายการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นใหญ่ 98.75% ในบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่ชำระแล้วสูงถึงกว่า 2,800 ล้านบาทในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ในระยะยาว ด้วยฐานะการเงินอันมั่นคงในระดับสูง

“เราจะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ การให้บริการที่ประทับใจ การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเทคโนโลยีอันทันสมัย องค์กรที่มีความมั่นคงสูงและบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ”