บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

  • จันทร์-อาทิตย์
  • 08:00-16:30 น. (เสาร์-อาทิตย์ 09:00-17:00 น.)

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2433 ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งนับแต่นั้นมา กลุ่มอลิอันซ์ ได้เติบโตกลายเป็นกลุ่มบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก ผลิตภัณฑ์โดยรวมทุกวันนี้ รวมถึง ประกันอสังหาริมทรัพย์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพที่หลากหลายสำหรับลูกค้ารายย่อย และลูกค้ากลุ่มบริษัท นอกจากจะเป็นบริษัทประกันอสังหาริมทรัพย์-อุบัติเหตุชั้นนำของโลกแล้ว ยังติดอันดับ 1 ใน 5

ธุรกิจประกันชีวิต/สุขภาพชั้นนำอีกด้วยในฐานะบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กลุ่มอลิอันซ์ บริหารสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 1,852 พันล้านยูโร *ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สำหรับในประเทศไทย อลิอันซ์ อยุธยา ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2494 และปัจจุบัน ได้เติบโตกลายเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยซึ่งมีกลุ่มอลิอันซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 189,124 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวม 23,126 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)

“อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคงคุ้มครองทุกครอบครัวไทย”