บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:30-17:00 น.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2489 มีทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 50,303 ล้านบาท และมีเงินสำรองประกันชีวิต 36,417 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวม 15,020 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31ธันวาคม 2561)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตที่เคียงคู่ชีวิตคนไทยมายาวนานถึง 69 ปี ให้บริการประกันชีวิตและการบริการทางการเงิน มีสาขาให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 53 สาขา รวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายให้บริการรักษาลูกค้าได้กว่า 180 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันและการเงินอันดับหนึ่งในใจของทุกคน โดยการเป็นผู้นำด้านระบบเครือข่ายสินค้า และบริการที่ครบวงจรเพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตทรัพย์สินของลูกค้า และพันธมิตรทางการค้า เราจะพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในตลาด และในใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมโดยรวม”