บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:30-17:00 น.

เป็นบริษัทในเครือ MBK GROUP กลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ที่ร่วมทุนกับสถาบันการเงินชั้นนำ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ทำให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง ทั้งด้านเงินทุนและศักยภาพในการบริหารงานที่ลูกค้ามั่นใจได้ ด้วยความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงานมากประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต พร้อมแบบประกันที่คัดสรรมาให้ตรงใจลูกค้า มีช่องทางให้บริการที่สะดวกสบาย และเน้นการดูแลใส่ใจลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มีทรัพย์สินรวมทั้นสิ้น 9,824.07 ล้านบาท และมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 1,185.1 ล้านบาท

มุ่งสู่การเป็นบริษ้ทประกันชีวิตที่ “รับประกันความสุขให้แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง”