บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:30-17:30 น.

ในปี พ.ศ.2540 บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชาวไทย อันได้แก่ บริษัทในเครือสหพัฒน์ ผสานกับประสบการณ์ระดับสากลของ Samsung Life Insurance

ปัจจุบันจดทะเบียนเป็น บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมีทุนจดทะเบียน 3,200 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงถึง 11,400 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธค.61) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 520% ผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท ซัมซุงไลฟ์ (Samsung Life Insurance) 1 ในบริษัทของ Samsung Group เป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี มีสินทรัพย์รวมถึง 7.3 ล้านล้านบาท บริษัทในเครือสหพัฒน์ (SAHA Group) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และพัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับ 1 ของคนไทย มีสินทรัพย์รวมถึง 100,000 ล้านบาท

“A Global Life Partner Fo-cused on its CUSTOMER” พันธมิตรทางประกันชีวิตของประชาชนในโลกที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า