รายละเอียดผลิตภัณฑ์

logo

{{ package.PackageName }}

{{ package.CompanyAbv }}

Download โบรชัวร์
ทุนประกัน

{{ currency(package.SumInsure) }} บาท

ผลตอบแทนเฉลี่ย

{{ numeral(package.AverageReturn).format('0.00') }}% ต่อปี

เบี้ยประกัน ปีละ

฿ {{ currency(package.Price) }}

ประเภทประกัน :
{{ package.TypeName }}
เพศ :
{{ form.Sex == 'M'?'ชาย':'หญิง' }}
ทุนประกัน :
{{ currency(package.SumInsure) }} บาท
อายุ :
{{ getAge( form.Birthday ) }} ปี
การลดหย่อนภาษี :
{{ package.TaxReturn > 0 ? currency(package.Price):'-' }} บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง :
อายุครบ {{ package.AgeEnd }} ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย :
{{ package.PremiumPayment }} ปี
อายุที่รับประกัน :
{{ package.AgeStart+' '+package.AgeStartUnit+' - '+package.AgeEnd }} ปี
การตรวจสุขภาพ :
{{ package.CheckUp == true?'ตรวจ':(package.CheckUp == false?'ไม่ตรวจ':'เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท') }}
รวบผลตอบแทนสูงสุด :
{{ currency(package.AverageMax) }} บาท
จำนวนปีที่คุบครอง :
{{ package.CoverPeriod }} ปี
ผลประไยชน์ให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันได้ :
{{ package.lblSameSexBeneficiary == true?'ใช่':(package.CheckUp == false?'ไม่ใช่':'เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท') }}
จุดเด่น :
{{ package.Highlight }}
logo

*หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกัน จำนวนเอาประกันภัยเริ่มต้น และ อัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดติดต่อพนักงานเพื่อทำใบเสนอราคาอีกครั้ง