ผลิตภัณฑ์

ขออภัยในความไม่สะดวก…การคำนวณเบี้ยด้านล่างอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงระบบ


logo

{{ (package.TypeID ==5?"เบี้ยเริ่มต้นต่อปี":"เบี้ยประกัน ปีละ") }}

฿ {{ currency(package.Price) }}

แผน :

{{ package.PackageName }}

บริษัท :

{{ package.CompanyAbv }}

{{ (package.TypeID ==5?"คุ้มครองต่อปี/โรค":"ทุนประกัน") }}

{{ currency(package.SumInsure) }} บาท

ผลตอบแทนเฉลี่ย :

{{ numeral(package.AverageReturn).format('0.00') }}% ต่อปี

ระยะเวลาชำระเบี้ย :

{{ package.PremiumPayment }} ปี

อายุที่รับประกัน :

{{ package.AgeStart+' '+package.AgeStartUnit+' - '+package.AgeEnd }} ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง :

{{ package.CoverPeriod }} ปี

เบี้ยประกันจ่ายทั้งหมด :

{{ currency(package.PaymentTotal) }} บาท

รวมผลตอบแทน ณ ครบสัญญา :

{{ currency(package.AverageMax) }} บาท

มีเงินคืนระหว่างสัญญา:

จุดเด่น : {{ package.Highlight }}

ค่าห้องพักผู้ป่วย:

{{ currency(package.Health_RoomRate) }} บาท

คนไข้นอก OPD:

{{ currency(package.Health_OPD) }} บาท

ประกันอุบัติเหตุ:

{{ currency(package.Health_Accident) }} บาท

ค่าคลอดบุตร:

{{ currency(package.Health_Maternity) }} บาท

ทันตกรรม:

{{ currency(package.Health_Dental) }} บาท

สายตา:

{{ currency(package.Health_Sight) }} บาท

ไม่พบรายการเพคเกจที่ค้นหา


ผลิตภัณฑ์ของเรา

image

แบบตลอดชีพ
(WHOLE LIFE INSURANCE)

การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องและยาวนาน (อาจให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 หรือ 99 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ผู้เอาประกันเลือก โดยบริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา

image

แบบสะสมทรัพย์ (SAVING)

การประกันชีวิตที่ผสมผสานกันระหว่างความคุ้มครองชีวิตและการออมเงิน โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งหรือหลายจำนวนคืนให้ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา โดยการจ่ายคืนมีทั้งการคืนแบบรายงวดและคืนเป็นก้อนใหญ่เมื่อครบสัญญา ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินที่เรียกว่าจำนวนเงินเอาประกันให้กับผู้รับประโยชน์

image

แบบเงินได้ประจำ (ANNUITY)

การประกันชีวิตที่บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน โดยจะจ่ายให้ตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี จนกระทั่งผู้เอาประกันมีอายุ 85 หรือ 90 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

image

แบบชั่วระยะเวลา
(TERM INSURANCE)

การประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

image

สัญญาเพิ่มเติม

  • ประกันสุขภาพ(HEALTH INSURANCE)

  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PERSONAL ACCIDENT)

  • ประกันโรคร้ายแรง (CRITICAL ILLNESS)