ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 300,000!

เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ผู้มีรายได้จะต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับ และในทุกวันนี้สรรพากรเองก็ยินยอมให้ผู้มีรายได้ลดหย่อนภาษีได้หลากหลายวิธีกันเลย แต่หลายๆคนก็คงทราบดีแล้วว่าการทำประกันชีวิตนั้นลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ 100,000 บาท แต่ทุกๆคนทราบหรือไม่ว่ามากไปกว่า 100,000 บาทแรกนั้นเรายังมีการลดหย่อนภาษี 200,000 บาทหลังได้อีกรวมๆกันแล้วก็ลดหย่อนได้ถึง 300,000 บาทเชียวนะครับ

ก่อนที่เราจะไปทราบการวางแผนลดหย่อนสูงสุดนั้น ก็ต้องบอกก่อนเลยว่า ประกันชีวิตไม่ใช่จะสามารถขอสิทธิ์ลดหย่อนได้ทุกแบบนะครับก็ต้องอ้างอิงจากประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 และ ฉบับที่ 194

• 100,000 บาทแรก

คือเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพของตนเอง สามารถนำมาลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดถึง 100,000 บาทครับ โดยที่เบี้ยประกันสุขภาพนั้น หักได้ตามจำนวนจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทครับ และถ้าหากเป็นประกันชีวิตก็ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และถ้าหากมีเงินคืนระหว่างสัญญาเงินคืนจะต้องไม่มากไปกว่า 20% ของเบี้ยประกันภัยสะสมครับหากเกินจากนี้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ครับ

• 200,000 บาทหลัง

ผู้มีเงินได้จะต้องทำประกันแบบบำนาญให้กับตนเองครับ และทำไปมากเท่าไหร่ก็ลดหย่อนได้สูงสุดคือ 200,000 บาท และไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และหากเรานำเบี้ยประกันบำนาญไปนับรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนอื่นๆ รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทครับ

คำถามคือ หากไม่ได้ทำประกันแบบ 100,000 แรกเอาไว้ แล้วเอาบำนาญไปลดหย่อนได้ไหม คำตอบคือได้ครับ แต่ก็หักลดหย่อนได้รวมกันสูงสุดเป็นจำนวน 300,000 บาทเช่นกันส่วนคู่สมรสนั้นก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์แยกกันยื่นลดหย่อนได้เลย กรณีบำนาญก็สูงสุดคนละ 200,000 บาทนั่นเอง

ศรีกรุงนายหน้าประกันชีวิต ดูแลทุกช่วงชีวิต คิดเพื่อคุณ