3 เรื่องที่คุณต้องรู้ เมื่อต้องดูกรมธรรม์ประกันชีวิต

“ประกันชีวิต” ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงและมั่งคั่งให้กับชีวิต แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ข้อมูลสำคัญที่ใช้พิจารณาดูกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีอะไรบ้าง แอดมินฯ มีคำตอบมาให้คุณครับ กับ 3 เรื่องที่คุณต้องรู้ เมื่อต้องดูกรมธรรม์ประกันชีวิต”

1. ส่วนสรุปของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ข้อมูลนี้ถูกระบุอยู่ในช่วงหน้าแรกๆของสมุดกรมธรรม์ โดยสรุปข้อมูลทั้งหมดเริ่มจาก)
📌 ชื่อแผนประกันชีวิต,ประเภทของประกันและบริษัทผู้รับทำประกัน
📌 วันที่เริ่มทำสัญญา,วันสิ้นสุดสัญญาและอายุของผู้เอาประกันตอนเริ่มทำสัญญา
📌 ระยะเวลาความคุ้มครองตามสัญญา,ค่าเบี้ยและระยะเวลาจ่ายเบี้ยอาจเป็นรายเดือน/ปี
📌 จำนวนเงินเอาประกัน
📌 สัญญาเพิ่มเติม เช่น ความคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องสุขภาพ

2. รายละเอียดของผลประโยชน์
บอกถึงรายละเอียดของผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ทั้งจากในกรณีที่คุณ “ยังมีชีวิตอยู่” หรือ แม้กระทั่งคุณ “เสียชีวิต” เช่น เงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ อยู่ครบสัญญาได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ เสียชีวิตได้เท่าไหร่ ข้อมูลพวกนี้มีระบุให้ครบ พร้อมทั้งเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนในรูปแบบร้อยละ และในกรณีที่มีประกันชีวิตหลายกรมธรรม์ ควรบันทึกข้อมูลเพื่อคำนวนอย่างละเอียดอีกด้วย

3. ข้อมูลแบบตารางมูลค่าเงินสด
อยู่ในส่วนสุดท้ายของกรมธรรม์ เป็นตารางที่แสดงข้อมูลสิทธิ์ขยายความคุ้มครอง, สิทธิ์เวนคืนมูลค่าเงินสด และสิทธิ์แปลงเป็นกรมธรรม์เงินสำเร็จ ทั้งหมดเป็นตารางตัวเลขสำหรับจำนวนเงินเอาประกันทุก 1 พันบาท ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะกับคนที่ต้องการหยุดจ่ายเบี้ย ตารางข้อมูลนี้ จะช่วยคุณคำนวนได้รวดเร็วมาก และยังใช้บริหารข้อมูลสำหรับคนที่มีประกันชีวิตอยู่หลายกรมธรรม์

ทั้งหมดเป็นข้อมูลการดูกรมธรรม์ชีวิตที่คุณควรรู้และต้องรู้ครับ เรื่องดี ๆ ยังมีอีกมาก โอกาสต่อไปเราจะมาเสนอวิธีคำนวนกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับคุณมาฝากอีกครับ

ศรีกรุงนายหน้าประกันชีวิต ดูแลทุกช่วงชีวิต คิดเพื่อคุณ