ปีที่ผ่านมา…คนไทยทิ้งประกันให้ขาดอายุและยกเลิกไปรวมกว่า 6.7 แสนฉบับ

จริงอยู่ที่ช่วงนี้คนเราเริ่มตระหนักเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย หรือแม้แต่เรื่องของประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน

ด่วน ! ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ ให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
ทั้ง 7 บริษัท ได้แล้ววันนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษี ฯลฯ สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบออนไลน์ที่ทันสมัย

ภาษีเป็นเรื่องที่ผู้มีรายได้จะต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับ วิธีการลดหย่อนภาษีนั้นมีหลายวิธี เช่น การทำประกันชีวิตนั้นสามารถลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ถึง 100,000 บาท แต่ทุกๆคนทราบหรือไม่ว่ามากไปกว่า 100,000 บาทแรกนั้น และการลดหย่อนภาษี 200,000 บาทหลังได้อีกด้วย

ในชีวิตของคนเรามักพบเจอความเสี่ยงมากมาย ความเสี่ยงที่ว่านี้ไม่ใช่เพียงแต่ความเสี่ยงเรื่องของชีวิตแต่ยังรวมไปถึงความเสี่ยงในเรื่องของทรัพย์สินและการวางแผนทางการเงินด้วย ดังนั้น วิธีการบริหารความเสี่ยงของเราคือการทำ “ประกันชีวิต” หลายๆคนได้ยินแล้วรู้สึกหวาดกลัว แต่จริงๆแล้วการทำประกันชีวิตนั้นมีประโยชน์

เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ผู้มีรายได้จะต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับ
และในทุกวันนี้สรรพากรเองก็ยินยอมให้ผู้มีรายได้ลดหย่อนภาษีได้หลากหลายวิธีกันเลยแต่หลายๆคนก็คงทราบดีแล้วว่าการทำประกันชีวิตนั้น
ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้นะครับ