แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
  • รวมแผนสุขภาพเด็ก ค่าห้อง 5,000 และ 7,000 >> ดาวน์โหลด
  • ประกันสุขภาพเด็กแผนชั่วระยะเวลา 30/30 + ค่าห้อง 5,000 >> ดาวน์โหลด
  • ประกันสุขภาพเด็ก แผนโตเกียว ซิมเปิ้ล ไลฟ์ + ค่าห้อง 5,000 >> ดาวน์โหลด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • Flexi Health สิ้นสุดการขายและต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงก่อน 26/10/64  >> ดาวน์โหลด
  • iHealthy Ultra สำหรับอายุ6-10 ปี (เริ่มขาย 27/10/64) >> ดาวน์โหลด
  • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล MEA Extra(เริ่มขาย 27/10/64)  >> ดาวน์โหลด