แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

                                                                                            

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)