ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม(Group)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครู อาจารย์ บุคคลากร (100 คนขึ้นไป) >> ดาวน์โหลด
 • ประกันภัยกลุ่ม SME Smart Health (พนักงาน 11 – 100 คน) >> ดาวน์โหลด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต Biz Health Group Insurance (พนักงาน 5 – 100 คน) >> ดาวน์โหลด
 • ประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต (พนักงาน 10 – 50 คน) >> ดาวน์โหลด

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

 • Group Smart Five ประกันชีวิตกลุ่มแบบสำเร็จรูป (พนักงาน 5-19 คน)  >> ดาวน์โหลด
 • Group Smart Twenty ประกันชีวิตกลุ่มแบบสำเร็จรูป (พนักงาน 20-100 คน) >> ดาวน์โหลด
 • Group Smart PA สวัสดิการพนักงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป >> ดาวน์โหลด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

 • แผนประกัน ทเวนตี้อัพ (พลัส)(20UP / 20UP+) สำหรับพนักงาน 20-50 คน >> ดาวน์โหลด
 • แผนประกัน ไฟว์อัพ (พลัส)(5UP / 5UP+) สำหรับพนักงาน 5-19 คน >> ดาวน์โหลด
 • GPA Continental แผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานองค์กร >> ดาวน์โหลด

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • แผนประกันชีวิต – อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม (พนักงาน 7 – 30 คน) >> ดาวน์โหลด

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • แพ็คเกจประกันกลุ่มสุขภาพ (ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) >>ดาวน์โหลด