ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม(Group)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

  • GroupInsuranceEmployeeBenefitsPlusการประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน >>ดาวน์โหลด
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครู อาจารย์ บุคคลากร >> ดาวน์โหลด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

  • ประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต สำหรับพนักงานตั้งแต่ 20-50 คน >> ดาวน์โหลด

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

  • Group Smart Five ประกันชีวิตกลุ่มแบบสำเร็จรูป (พนักงาน 5-19 คน)  >> ดาวน์โหลด
  • Group Smart Twenty ประกันชีวิตกลุ่มแบบสำเร็จรูป (พนักงาน 20-100 คน) >> ดาวน์โหลด
  • Group Smart PA สวัสดิการพนักงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป >> ดาวน์โหลด