แผนประกันสุขภาพ (ทั่วไป)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)